Kontakt
5 mars 2013

Sylwan, han är klok, han! Nr 34 av #Blogg100

http://www.slu.se/Global/Externwebben/overgripande-slu-bilder/utbildning-bilder/kampanjbilder/Fotocampanj%20Bildspel%20Internationell/Bildspel%20-%20Campuses/Skara_1.jpg
Jag har ju fortfarande en halvtidstjänst på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i Skara. Som jag tidigare berättat här, beslöt universitetets ledning att flytta de tre utbildningsprogrammen i Skara till Uppsala. Ett beslut som grundade sig på... som grundade sig på... ja, vad var det nu?

Konsekvensutredning? Nej, det gjordes ingen.
Ekonomi? Nej, det hävdar ledningen bestämt att det inte beror på.
Nej, det var för att studenterna skulle få en högre akademisk nivå. För det finns ju fler forskare i Uppsala. Och det är som bekant (?) en större framgångsfaktor än att ha kontakt med praktiken och forskare på andra universitet såväl i Sverige som i resten av världen... Visste du förresten att Skarastudenterna publicerar fler akademiska artiklar än veterinärstudenterna i Uppsala...

En ledamot i styrelsen reserverade sig mot beslutet, nämligen vetenskapsjournalisten Peter Sylwan, som är den enda i styrelsen som har koppling till lantbruket. Idag publicerade Peter Sylwan ett riktigt bra blogginlägg på SLU:s forskarblogg: Teorins beroende av praktiken. Jag kan varmt rekommendera att läsa det. Om du bara är lite intresserad av god kvalitet på mat, hälsa och omsorg för våra djur och en enhetlig syn på hur allt i naturen hänger samman.

Det är fantastiskt att få läsa så kloka ord!

Copyright © 2022 – 2024 Ärligt Talat. All rights reserved. Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
cross