Arkiv för Simon Swahnström och Lürsta Sockens Husarer